TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลพื้นฐาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 02 ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2566 สำนักปลัด -
2 01 โครงสร้าง ปี 2566 สำนักปลัด 2
3 05 ข้อมูลติดต่อ ปี 2566 สำนักปลัด 4
4 O4 ปี2566 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน สำนักปลัด 4
5 O4 ปี66 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน สำนักปลัด 2
6 03 อำนาจหน้าที่ ปี 2566 สำนักปลัด 2
7 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ITA ปี 2566) กองการศึกษา 102
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.