TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน อบต.ตำหรุ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายงานผลตรวจสอบรายงานการเงินปี66 สำนักปลัด 33
2 ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2566 กองคลัง 149
3 ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2566 กองคลัง 135
4 ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2566 กองคลัง 190
5 รายงานการเเงินประจำปีงบประมาณ2566 กองคลัง 449
6 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2565 กองคลัง 174
7 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 65 กองคลัง 145
8 สรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียม 2565 กองคลัง 127
9 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองคลัง 182
10 รายงานวิเคราะห์งบการเงิน ปรจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 332
11 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน กองคลัง 294
12 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน เม.ย.61-ก.ย.61 กองคลัง 297
13 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ต.ค.60-มี.ค.61 กองคลัง 275
14 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง 490
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.