TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2566 กองคลัง 3
2 ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2566 กองคลัง 6
3 ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2566 กองคลัง 1
4 รายงานการเเงินประจำปีงบประมาณ2566 กองคลัง -
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2565 กองคลัง 104
6 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 65 กองคลัง 78
7 ประกาศ เเรื่องสรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2565 กองคลัง 39
8 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองคลัง 115
9 รายงานวิเคราะห์งบการเงิน ปรจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 259
10 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน กองคลัง 204

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.