TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหรุ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการชุมชนปลอดขยะ 2566 สำนักปลัด 1456
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT EIT สำนักปลัด 171
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาตำบลตำหรุ 2566 สำนักปลัด 24
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ความสามารถตามพ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2599 มาตรา 14 สำนักปลัด 162
5 ตำสั่ง การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSSองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ สำนักปลัด 110
6 รายงานผลการใช้สนามกีฬา สนามกีฬาประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 5
7 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 180
8 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 204
9 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 931
10 ประกาศเชิญชวน ประชาชน เยาวชน ที่สนใจจัดตั้งขมรมกีฬา/การออกกำลังกาย กองการศึกษา 10

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.