TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหรุ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 อบต.ตำหรุขอสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบ สำนักปลัด 435
22 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา สำนักปลัด 362
23 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด 356
24 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ กองการศึกษา 281
25 e-service ผู้ดูแลเว็บไซต์ 452
26 ประชาาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักปลัด 275
27 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรงค์สรางจิตสำนึกในการใชรถใชถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีความระมัดระวังในการขับขี่ สำนักปลัด 269
28 การยื่นแบบและชำระภ่าษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2564 กองคลัง 363
29 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2563 สำนักปลัด 306
30 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กองการศึกษา 272 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.