TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดภายในพื้นที่ตำบลตำหรุตั้งแต่หมู่ที่ 1 - ถึงหมู่ที่ 6 กองช่าง 468
2 ตอนรับคณะศึกษาดูงานอบต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา กองการศึกษา 7
3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัด 21
4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัด 25
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 20
6 งานซ่อมแซมถนนบริเวณคลองหนองบอน หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กองช่าง -
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สานสายใย สำนักปลัด 26
8 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน กองการศึกษา 28
9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด 53
10 โครงการปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบถนนแม่น้ำเพชรบุรี หมู่๔) บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กองช่าง 65

หน้า 1 จาก 17

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.