TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (พัฒนาวัด) กองการศึกษา 22
2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมฯ กองการศึกษา 19
3 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 19
4 โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด 94
5 วารสาร อบต.ตำหรุ ฉบับที่ 2 สำนักปลัด 74
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ตั้งแต่บ้านนายสมคิดถึงบ้านครูสุภาพ ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กองช่าง 146
7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ตำหรุ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน อบต.ตำหรุ สำนักปลัด 147
8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ สำนักปลัด 561
9 โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566 กองการศึกษา 156
10 โครงการฝังท่ิระบายน้ำ คสล. (บริเวณบ้านนายหนุ่ม -ลงคลองหัวยางช่วงที่2 หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน ต. ตำหรุ อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี กองช่าง 125

หน้า 1 จาก 19

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.