TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด 23
2 โครงการปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบถนนแม่น้ำเพชรบุรี หมู่๔) บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กองช่าง 42
3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ตลอดแนวตำบลตำหรุ หมู่ที่๓ บ้านตำหรุใน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 13
4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรูและประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตำหรุ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจางและผู้นำชุมชน อบต.ตำหรุ สำนักปลัด 19
5 โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัย กองการศึกษา 21
6 โครงการถังขยะจากขวดน้ำพลาสติกขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 52
7 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 158
8 ลักษณะ บัตรดีและบัตรเสีย อบต.ตำหรุ 126
9 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ กองการศึกษา 148
10 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด 122

หน้า 1 จาก 16

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3249-2386 โทรสาร 0-3249-2386
E-mail : saraban@tamru.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-2386 ต่อ
กองคลัง :
0-3249-2386 ต่อ
กองช่าง : 0-3249-2386 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3249-2386 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.