สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ


ประธานสภาอบต.
นายวิทยา  สินสุข
ประธานสภาอบต.ตำหรุ
โทร.063-1766629

รองประธานสภาอบต.
นายปุณณรัตน์  สังข์พุก
รองประธานสภาอบต.ตำหรุ
โทร.061-5836121


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายอัฐพล ทิพย์โสด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
โทร.097-1563928
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายชิน ทองจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
โทร.098-4147329
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายชลิต แก้วพรม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
โทร.083-6134588
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นางสาวสุภิญญา กำไลแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6
โทร.082-2469616

<

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ตำหรุโทร.098-4324639


เว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386