สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุประธานสภาอบต.

นายสอาด  พรวนทอง
ประธานสภาอบต.ตำหรุ

รองประธานสภาอบต.

นางประทีป  เจียมอุย
รองประธานสภาอบต.ตำหรุ


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ

นายสุนทร  อำมฤต
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ

นางอุไร  นกแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ

นายมน  แสงประทิน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ

นายปุณณรัตน์  สังข์พุก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
 
 
 
 
 
 

นายราชิต  กระทุ่มแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ

นายชิน  ทองจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ

นายโชคจุติ  โชคลาภ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ

นายวิทยา  สินสุข
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ

นายสุดที่รัก  ศรีเรือง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6
     

<

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.ตำหรุ
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386