สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ


ประธานสภาอบต.
นายสอาด  พรวนทอง
ประธานสภาอบต.ตำหรุ

รองประธานสภาอบต.
นางประทีป  เจียมอุย
รองประธานสภาอบต.ตำหรุ


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายสุนทร  อำมฤต
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นางอุไร  นกแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายมน  แสงประทิน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายปุณณรัตน์  สังข์พุก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
 
 
 
 
 

นายราชิต  กระทุ่มแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายชิน  ทองจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายโชคจุติ  โชคลาภ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
    สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายวิทยา  สินสุข
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5
สมาชิกสภาอบต.ตำหรุ
นายสุดที่รัก  ศรีเรือง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6
     

<

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ตำหรุเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386