บุคลากรกองการศึกษา อบต.ตำหรุนางสาววาทินี  แคใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)


นายมัธยม  ทองคำ
นักวิชาการศึกษานางสาวอภิรดี  หอมยี่สุ่น
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

นางสาวอารี  วิเศษรจนา
ครู คศ.1
นางวนัสดา  ชาติแกม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
 

นางพรสวรรค์  เกลื่อนกลาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

นางขวัญหทัย  สีสะอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
 
นางอารีย์  วิเศษรจนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ตำหรุโทร.098-4324639


เว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386