บุคลากรกองคลัง อบต.ตำหรุนางสิริภัสสร์  เมืองสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกัญญา  เยี่ยมเพื่อน
นักวิชาการคลัง
 
นางกชพร  จันทรประทีป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายเลอศักดิ์  อินทร์ปรุง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

นางสาวนัฎภรณ์  เจิมจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นายณัฐดนัย  ศรีลานุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ตำหรุโทร.098-4324639


เว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386