สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ


บุคลากรสำนักปลัด อบต.ตำหรุนางสาววาทินี  แคใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.พิมพ์พจี  ศรีไสว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.พิรดี  เวศเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
 
น.ส.อิสรีย์  คงสี
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกษิรา  ศรีสกุลไทย
เจ้าพนักงานธุรการน.ส.ขวัญนภา  ครึกครื้น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

น.ส.จันทร์ธิมาพร  อินทร์ทุ่ม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสมพร  อ่วมเครือ
พนักงานขับรถยนต์
 

นายบุญส่ง  บุญเต็ม
คนงานประจำรถขยะ

นายสนั่น  วังเวงจิตร
คนงานประจำรถขยะ
 

น.ส.พิมลวรรณ  สมจิตต์
ภารโรง


 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ตำหรุโทร.098-4324639


เว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386