สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ


บุคลากรสำนักปลัด อบต.ตำหรุนางสาววาทินี  แคใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.พิมพ์พจี  ศรีไสว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.พิรดี  เวศเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
 
น.ส.อิสรีย์  คงสี
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกษิรา  ศรีสกุลไทย
เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ขวัญนภา  ครึกครื้น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


น.ส.วิริยา  ดนตรี
นักการภารโรง

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ตำหรุเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386