สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ที่ตั้ง

       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านลาดและตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลยางหย่อง อ.ท่ายาง
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไร่สะท้อน อ.บ้านลาดเนื้อที่

       ตำบลตำหรุ  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  9,229  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  5,768  ไร่ภูมิประเทศ

         ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลตำหรุ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านจากตอนเหนือลงสู่ตอน ใต้ ตลอดแนวทางทิศตะวันออกของตำบลและเป็นเส้นเขตติดต่อกับตำบลถ้ำรงค์ส่วนทางตะวันตกของตำบลมีห้วยมะกอกไหลผ่านตลอดแนวเป็นเส้นเขตติดต่อกับตำบลไร่สะท้อนภายในตำบลมีห้วยละหานใหญ่ไหลผ่านบริเวณทางตอนบนลงมาบรรจบกับห้วยมะกอกและมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๗๙ ตัดเลียบขนานกับคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย ๑ สาย ตัดผ่านกลางตำบลสภาพพื้นที่ มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม อาทิเช่น การทำนา ปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผักสวนครัว หรือการเลี้ยงสัตว์ประชากร


หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร เพศชาย เพศหญิง ครัวเรือน
1 บ้านศาลาเขื่อน 592 286 306 174
2 บ้านระหารน้อย 787 372 415 215
3 บ้านตำหรุใน 233 109 124 69
4 บ้านตำหรุ 366 166 200 96
5 บ้านละหานใหญ่ 477 217 260 128
6 บ้านท่ามะเกลื่อ 417 195 222 122

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ตำหรุโทร.098-4324639


เว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386