แผน ปปช.

แผน ปปช.

ประกาศหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ

ประกาศมาตรการป้องกันการับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ตำหรุ

น.ส.อภิสราภรณ์  เสนานาญธนพัฒน์
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ตำหรุ

คุณพึงพอใจอบต.ตำหรุ ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย

 

ลิขสิทธิ์ © 2555-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492386